Sandvik Mining and Construction Norge AS

Kategorier: Sorteringsverk , Borstål


Sandvik Mining og Sandvik Construction er del av Sandvik Group, et globalt industrikonsern med avanserte produkter og en verdensledende posisjon på sentrale områder.

Sandvik Mining og Sandvik Construction er forretningsområder innen Sandvik-konsernet, en ledende global leverandør av maskiner og utstyr, borstål, service og tekniske løsninger for boring/sprengning og knusing av stein og mineraler i gruve og anleggsindustrien.

Vi tilbyr også løsninger for mange bruksområder innen bygg- og anleggsvirk-somhet, blant annet overjords berghåndtering, tunneler, demolering, resirkulering og veiutbedring. Vårt produktutvalg omfatter steinverktøy, borrigger, laste- og transportmaskiner, knusere og sikter samt materialhånd-teringssystemer.

Alle produkter er basert på omfattende forskning og utvikling og understøttes av ekspertise på bruksområdene og et verdensomspennende servicenettverk som tilbyr service på stedet, opplæring og kundestøtte døgnet rundt.

Vi har en tradisjon for lokale tjenester og mener at det ikke finnes noen erstatning for direkte service og direkte kontakt med våre kunder. Vår service-orienterte, globale organisasjon er veletablert og holder til på strategiske steder rundt om i verden. 


Del på:

Sandvik Mining and Construction Norge AS

Postadresse:

Postboks 133
2026
Skjetten

Besøksadresse:

Sanitetsveien 1
2013
Skjetten