Pon Equipment AS

Kategorier: Slitestål , Minigravere , Skuffer , Dumpere , Redskapsbærere , Gravemaskiner , Tannsystem , Snøryddingsutstyr , Veghøvelstål , Hjullastere


Pon Equipment AS har vært forhandler av produkter fra Caterpillar siden 1930.

Pon Equipment er eid av Pon Holding, et nederlandsk firma med over 500 selskaper i 10 land, et selskap med sterkt fokus på kvalitetsprodukter og trivsel blant ansatte. Pon Equipment er en del av en internasjonal divisjon under Pon Holdings bestående av Pon Equipment og Pon Power med kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Nederland.

Pon er en internasjonal handelsgruppe av produkter som har en naturlig sammenheng i form av kvalitet, distribusjon og organisasjon. Pon Holding er et familieselskap som består av rundt 9000 ansatte, hvorav 3000 jobber utenfor moderlandet Nederland. De mange ulike aktivitetene Pon opererer i kan deles inn i to hovedkategorier: Pon Automotive og Pon Equipment & Pon Power Systems.

Pon Equipment tilbyr Cat anleggsmaskiner i størrelsesklassene fra 0,9 tonn opp til 256 tonn. Det å videreføre kvaliteten Catepillar er kjent for, er sentralt når det kommer til Pon Equipments serviceprodukter og deletilgjengelighet.

Pon Equipment, med sine over 200 mekanikere og delelagre over hele Norge, strever etter å være der kundene befinner seg.

”It is good to have friends in hard-to-reach places. “


Del på:

Pon Equipment AS