Geosafe

Kategorier: Geoteknisk utstyr

Geosafe AS er et firma som spesialiserer seg i geoteknisk utstyr.

Norges Geologi har gjort oss til spesialister på ”smarte” geotekniske feltutrustninger.

GeoSafe AS er aktiv med å utvikle geotekniske feltprodukter. Dette gir igjen meget stor erfaring med tekniske løsninger. Disse anvendes ved utvikling av nye produkter og ved videreutvikling av eksisterende utrustninger.

Ved utvikling av nye produkter legges det stor vekt på å lette arbeidet for feltpersonene, samt å skape smarte, sikre og ergonomiske utrustninger. Dette er for å forenkle feltarbeidet, noe som igjen innebærer kostnadssparende produkter.


Del på:

Geosafe

Besøksadresse:

Kvenildmyra 4
7072
Heimdal, Sør-Trondelag