Geonor AS

Kategorier: Geoteknisk utstyr

Geonor markedsfører og selger sine produkter over hele verden og har eksportert utstyr til over 100 land. Selskapet er det eneste geotekniske selskapet i Norden som kan vise til mer enn 50 års sammenhengende virksomhet. Bedriften er lokalisert i trivelige omgivelser i Grini Mølle på Eiksmarka i Bærum.

Geonor ble etablert i 1957 av NGI (Norges Geotekniske Institutt) og det daværende Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF). Grunnideen var at Geonor skulle stå for produksjon og salg av utstyr for geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser utviklet på NGI, som var blitt opprettet fire år tidligere. Både NGI og Geonor ble etablert som en del av NTNFs mangeårige innsats for å løse praktiske og tekniske problemer i gjenreisingen av Norge etter annen verdenskrig.

NGIs første direktør, danskfødte Laurits Bjerrum (1918-1973), var drivkraften bak etableringen av Geonor og selskapets første styreleder. Bjerrum var en karismatisk personlighet som fikk en enestående posisjon i det norske og internasjonale fagmiljøet.
Hans betydning for både NGI, Geonor og geoteknikk-faget generelt var meget stor. Geonor har helt siden starten lagt vekt på produksjon og salg av pålitelig og avansert utstyr med høy kvalitet.

Geonor har vært en pioner i utvikling av geoteknisk feltutstyr (vingebor og prøvetakere), grunnboringsrigger, geoteknisk laboratorieutstyr (triaksial-, direkte skjær- og konusapparater), og særlig geoteknisk og meteorologisk instrumentering basert på svingende streng. Sentrale samarbeidspartnere i denne utviklingen har vært NGI, Statens Vegvesen og Meteorologisk Institutt.

Bedriftens virksomhet i dag kan inndeles i fem forretningsområder:

  • Geoteknisk utstyr
  • Geoteknisk instrumentering og overvåking
  • Meteorologisk instrumentering og overvåking
  • Hydrologisk instrumentering og overvåking
  • Miljøutstyr

Del på:

Geonor AS

Postadresse:

Postboks 99 Røa
0701
Oslo

Besøksadresse:

Grinidammen 10
1359
Eiksmarka