Geonor AS

Kategorier: Geoteknisk utstyr

Geonor produserer og selger geoteknisk, hydrologisk, meteorologisk og miljørelatert utstyr. Vi leverer kvalitet gjennom kostnadseffektive løsninger basert på egne og tredjeparts produkter. Geonor er sertifisert iht ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Våre viktigste kunder er offentlige etater og institutter, rådgivende ingeniører, universiteter og høyskoler, entreprenører og systemleverandører.
Siden etableringen i 1957 har Geonor har vært en pioner i utviklingen av svingende streng sensorer for ulike anvendelser innen geoteknikk og meteorologi samt innen geoteknisk feltutstyr.

Våre velprøvde løsninger blir stadig videreutviklet ved å kombinere nye sensorer, trådløs kommunikasjon og internettbaserte løsninger.
Et økende antall vei- og jernbaneprosjekter fører til større behov for grunnundersøkelser og overvåking av grunnforhold og konstruksjoner. Vi leverer instrumenter og løsninger for overvåking av skred, nedbør og andre naturkrefter som kan true samfunnets infrastruktur. Klimaendringer med mer ekstremvær øker behovet for automatisert overvåking og flere målepunkter


Del på:

Geonor AS

Besøksadresse:

Grini Næringspark 10
1361
Østerås