PolyFiber AS

Kategorier: Støyskjermer

PolyFiber AS er et selskap som leverer produkter som støyskjermer, terrassematerialer og avskjermingsløsninger av PolyFiber. PolyFibers produkter er satt sammen av trefiber fra bærekraftig skog, naturvennlig ny Polymer plast (PELD/HD) gjennom trykk og varme.

Miljøet blir stadig mer belastet på grunn av støy og støv. Noe av problemet kan reduseres ved installasjon av vedlikeholdsfrie støyskjermer. PolyFiber støyskjermer har flere gode formål – blant annet en sterk reduksjon av lydgjennomgang, også om det er støy fra 2 sider. Dette kan være lokal tungindustri kombinert med trafikkstøy.

PolyFiber AS leverer PolyPlank profiler for løsninger for avskjerming av støy og innsyn. En støyskjerm må kunne tilpasses de lokale forhold med hensyn til terrenget, høyde og nivåforskjeller. Innfelte vinduer og ønsket farge leveres etter avtale. I samarbeid med Mona Mek AS i Mysen produserer PolyFiber en rekke aluminiumsprofiler (stolper, fundament, forsterkninger) og tilbyr komplette løsninger, ferdig tilpasset for rask montering. Støyelementene kommer i et utvalg av standard farger. Fargene kan kombineres for å bryte det monotone i lange støyskjermer, som oftest i brun impregnering. Installasjonene framstår som friskere og gladere, og kan bidra til å gi anlegg en sterkere identitet.

PolyPlank profilen har gode støydempende egenskaper, er vedlikeholdsfri, UV stabil og gjennomfarget. Den er ikke beregnet som en bærende konstruksjon eller for bruk som terrasseplank. Profilen har not og fjær og kan derfor bygges horisontalt i høyden, som liggende eller stående pane

PolyFibers Støyskjermer er testet på nytt ved ett annerkjent testlab (MFPA Leipzig GmbH) i Tyskland


Del på:

PolyFiber AS

Besøksadresse:

Vangsveien 10 – A1
1814
ASKIM