MøreTre

Kategorier: Støyskjermer


Talgø er et norsk konsern som står for produksjon og import av varer innenfor en rekke forskjellige produktsegmenter, der vi blant hovedkategoriene finner møbel, trelast, samt et vidt spekter av byggvarer til både innvendig og utvendig bruk. Talgø sitt hovedkontor og Talgø Møbelfabrikk er lokalisert i Todalen i Surnadal, mens trelastfabrikken MøreTre har tilhold i nærhet av Surnadalsøra i samme kommune. I Rindal ligger byggvareprodusenten T-Komponent.

I tillegg til disse tre fabrikkene har Talgø et distribusjonslager med beliggenhet på Vinstra, og i konsernporteføljen er også tre Byggmakker-butikker: Byggmakker Surnadal, Tredal og Bytås.

Vi leverer byggesett etter kundens spesifikasjon. Vi bruker MøreRoyal® Royalimpregnert kledning som standard i våre element, men vi kan også levere med kledning i annet materiale. Bygging med element fra Talgø gir: kort byggetid, kjent kostnad, liten byggeplassadministrasjon, fabrikkfremstilte elementer, stor nøyaktighet og høy kvalitet.


Del på:

MøreTre