Entreprenørservice AS

Kategorier: Gjennomboring i Fjell og Løsmasser , Rørpressing/Styrt Horisontalboring

Entreprenørservice AS tar på seg oppdrag innen boring, fundamentering, betongrehabilitering og sprøytebetong. Selskapet har en maskinpark og utstyr som gjør dem i stand til å utføre alle typer små og store oppdrag innen nevnte fagområder.

Entreprenørservice AS ble stiftet i 1962, og eies i dag av Skanska AS. Selskapet har hatt hovedkontor, verksted og lager på Rud i Bærum siden 1983. Entreprenørservice har en sterk posisjon i det norske bygg- og anleggsmarkedet. Selskapet utfører i dag oppdrag for en rekke entreprenørselskaper og offentlige utbyggere.

Entreprenørservice betjener hele det norske entreprenørmarkedet innenfor sine spesialområder. Og skal ha et positivt og sikkert arbeidsmiljø og være ledende innen bransjen. Ingen skal bli syke eller skadet av å jobbe på Entreprenørservice sine prosjekter. Langsiktige flergangskunder skal utgjøre hovedtyngden av kundeporteføljen.

Gjennom kontinuerlig satsing på forbedring og utvikling av arbeidsmetoder og medarbeidere skal Entreprenørservice sikre at de er den ledende entreprenøren innenfor sine spesialområder i Norge. De vil tilpasse seg markedet både med hensyn til moderne utstyr og metoder og på denne måten være en konkurransedyktig og attraktiv samarbeidspartner for sine kunder.


Del på:

Entreprenørservice AS

Postadresse:

Postboks 1175 Sentrum
0107
Oslo

Besøksadresse:

Rudssletta 24
1351
Rud