Norsk Vegetasjonskontroll AS

Kategorier: Sprøytesåing/Gressetablering/Ugressbekjempelse

Norsk Vegetasjonskontroll ble opprettet i 1970, i dag drives selskapet av Erik Westbye. Virksomheten til selskapet er rettet imot større anleggsområder innenfor privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr tjenester knyttet til vegetasjonskontroll, handel og planteproduksjon.

Norsk Vegetasjonskontroll AS mener at gress ikke er en selvfølge. Noen ganger trenger naturen hjelp til å gå sin gang. Ved inngrep i naturen forsvinner vekstene, derfor er det viktig å hjelpe naturen med å etablere nye vekster når inngrepet er ferdig. Dette er både estetisk, men også praktisk, da det kan hindre erosjon, avrenning og ras. Samtidig bidrar det til et bedre miljø. Norsk Vegetasjonskontroll bidrar, med sitt arbeid, til at naturen vokser og etablerer seg etter inngrep.

Norsk Vegetasjonskontroll har utført sprøytesåing, en metode der gress sås raskt og kostnadseffektivt, i store deler av Norge, alt fra Finnmark i Nord, til Agder i sør. Med sine mer enn 40 års erfaring, er selskapet Norges eldste sprøytesåingsfirma og tilbyr fagkunnskap, i form av sine gode medarbeidere, kvalitet til god pris, tilpassede frøblandinger, spesialtilpasset utstyr og ikke minst kvalitet til riktig pris og tid.

Hovedsakelig arbeider Norsk Vegetasjonskontroll i Sør – Norge, men hvis det er mulighet for det, tar selskapet på seg oppdrag i Nord.


Del på:

Norsk Vegetasjonskontroll AS

Besøksadresse:

Trippestadvn. 50
1814
ASKIM