Gress Service 90 AS

Kategorier: Sprøytesåing/Gressetablering/Ugressbekjempelse

Gress Service 90 AS, til daglig GS90, ble startet i 1990.
Vi har tilhold i Åsa, 10 km sørøst for Hønefoss, herfra betjener vi våre kunder over hele landet. Grunnlaget var overtagelsen av S/48 AS, som på daværende tidspunkt ønsket å trekke seg ut av Norge.

Vår spesialitet er sprøytesåing, salg av golfbaneutstyr og produkter for pleie av gressarealer. GS90 AS har utført sprøytesåingsoppdrag siden overtagelsen av S/48. Når det gjelder salg av utstyr til golfbaner og gresspleie, har vi vært i bransjen siden 1995 og har siden vokst til å bli en av de største leverandørene i Norge innen dette feltet. Vårt mål er på sikt å lagerføre det meste av produktene slik at vi kan levere når dere trenger varene. Vi vil suksessivt fortsette å utvikle vårt sortiment, samt forbedre nåværende produkter. I den prosessen er det viktig
for oss å ha en god dialog med dere som kunder.

Vår målsetting er ikke å bli størst, men best, samt yte dere som kunder en god service.

Gress Service 90 AS har utført sprøytesåingsoppdrag siden overtagelsen av S/48 i 1992, som i sin tid begynte på 60-tallet med tilsåing etter metoden "hydroseeding." Vi har bakgrunn fra S/48, og har med det lang og bred erfaring i tillegg til mye kunnskap i forbindelse med tilsåingsoppgaver. Vi har således bidratt til at sår i naturen raskt blir grønne, og igjen glir inn i naturen omkring. Sprøytesåing brukes ved tilsåing av sår i naturen slik som: vegskråninger, vegrabatter, flyplasser, fyllplasser, kraftutbygging, grustak, alpinanlegg og renseanlegg, samt andre vanskelig tilgjengelige områder. Sprøytesåing - eller hydroseeding - går i korte trekk ut på at gressfrø, gjødsel og bindemiddel blandes i vann og sprøytes ut over arealet som skal tilsås. Til dette har GS90 moderne spesialpåbygde kjøretøy med tankanlegg, pumpe og sprøytedyse. Blandingen sprøytes opptil 40 m. fra bilen, eller vi trekker slanger og kan da nå opptil 200 m. Vi kan derfor så gress der maskiner ikke kan komme frem.

Gress Service 90 AS har erfaring med flere ulike tilsetningstoffer i blandingene, for å oppnå spesielle egenskaper som kreves for ulike
arealtyper. Det være seg bratte skråninger som er bygd opp med materialer som holder massene på plass selv om skråningsvinkelen overstiger rasvinkelen.


Del på:

Gress Service 90 AS

Postadresse:

Barlindvn. 44
3512
HØNEFOSS