A. Markussen AS

Kategorier: Sprøytesåing/Gressetablering/Ugressbekjempelse


Nord-Norges ledende mesterbedrift innen anleggsgartnerfaget
A. Markussen AS har siden 1978 aktivt bidratt til kreativ utvikling av private og offentlige uteareal i Nord-Norge. Avdelinger i både Narvik, Tromsø og Harstad, danner grunnlag for stor handlefrihet og optimal bruk av ressurser.

Vårt mål er å tilby våre kunder kompetent konsultasjon og fagmessig utførelse gjennom en rasjonell og kostnadseffektiv prosess. Vi utfører våre tjenester med fokus på fleksibilitet og konstruktiv dialog med kunden. Resultatet er skreddersydde prosjekter tilpasset individuelle behov og bruksområder. Høy kvalitet og profesjonell oppfølging i alle ledd, garanterer et sluttresultat som oppfyller kundens krav og forventninger. På denne måten skal vi opprettholde vår posisjon som ledende aktør innen vårt fagområde også i fremtiden.

Firmaet disponerer betydelige ressurser med ny og moderne maskin/bilpark, herunder hjullastere, gravemaskiner, transportere og lastebiler, samt ulike spesialmaskiner innen fagområdet. Firmaet disponerer også egne grusforekomster.

Hovedkontoret i Narvik består av moderne kontorlokaler med tekniske løsninger for å kunne drive en bedrift i denne størrelsesorden med eksterne avdelinger. Bedriften har egne opplærings- og møtelokaler som tilfredsstiller det behov bedriften har til en hver tid. Videre inneholder hovedkontoret eget service-/verkstedlokale for nødvendig vedlikehold av biler, maskiner og utstyr.

Gjennom vårt interne kontrollsystem, jobber vi daglig aktivt med å tilfredsstille alle krav til HMS og kvalitetssikring.

A. Markussen AS har avdelinger i Harstad og Tromsø.

Avdelingen i Harstad ble opprettet i 1987. Firmaet har hatt mange og viktige oppgaver i Harstad-regionen som også dekker Vesterålen og Lofoten. Avdelingen styres direkte fra hovedkontoret men har fast personell stasjonert i Harstad. Regionen vil i fremtiden fortsatt være et viktig marked for firmaet.

Avdelingen i Tromsø ble opprettet i 1993 ved gjennomføring av bedriftens hittil største enkeltanlegg "Storgata Tromsø". All aktivitet i Tromsø-regionen styres fra avdelingskontoret. Siden etableringen har avdelingen stått for en betydelig del av firmaets aktivitet. Markedet i Tromsø-regionen vil fortsatt være et satsningsområde for firmaet.


Del på:

A. Markussen AS

Postadresse:

Postboks 113
8502
Narvik

Besøksadresse:

Teknologiveien 5
8517
Narvik