Aurskog Høland Bygdeservice SA

Kategorier: Arbeidsvarsling , Skogrydding/Flishugging og Skogsprøyting

Aurskog Høland Bygdeservice er et samvirkeforetak som består av gårdsbrukere og selvstendige næringsdrivende. Siden starten av foretaket i 1997 har Aurskog Høland bygdeservice opplevd en enorm vekst. I 2011 hadde foretaket en omsetning på 28.4 millioner kroner, og var en av Norges største foretak av sitt slag, både når det kom til omsetning og medlemmer.

Bygdeservicelaget tar for oppdrag i hele landet, og ikke bare i kommunen. Bedriften utfører mange oppgaver for offentlige og private bedrifter samt private kunder.

Foretaket kan tilby

  • Vikartjeneste for bedrifter i hektiske perioder er et område som vokser hvert år. Vi har dyktige og stabile arbeidsfolk og er fleksible, dette er noe av årsaken til den gode veksten vi har hatt.
  • Trefelling av vanskeligstilte trær og skogrydding har etter hvert blitt vår spesialitet. Vi har de siste 4 årene ryddet kraftlinjer for strømleverandørene i området. Vi har også utført rydding av skog og kratt langs veier.
  • Trafikkdirigering og vi skriver vedtakssøknader for arbeid på eller langs veg
  • Vi skriver vedtak /-gravetillatelse søknader for graving på veg, langs veg og under veg
  • Med mer: http://aurskog-holand.bygdeservice.no/tjenester/vare-tjenester.html
Aurskog Høland Bygdeservice SA sysselsetter ca. 90 personer i et stort spekter av arbeidsoppgaver.Del på:

Aurskog Høland Bygdeservice SA

Postadresse:

Postboks 83
1961
Løken

Besøksadresse:

Hølandsveien 1988
1960
Løken