G.C Rieber Salt AS

Kategorier: Vegsalt


Vi er den ledende distributør av salt i alle kvaliteter til veivedlikehold for både isbekjempelse om vinteren og støvdemping om sommeren.

Vi har kompetanse på den rette type salt til ditt behov. Vår første prioritet er riktig kvalitet til riktig tid, pris og sted. Våre terminaler er der for deg. Dersom du ikke finner ditt produkt i listen eller er usikker, så ta kontakt med nærmeste avdeling og vi vil hjelpe deg med ditt saltbehov.

GC Rieber Salt AS, utvikler verdier.

GC Rieber Salt har som mål å tilby kundene konkurransedyktig logistikk, med enkel varehåndtering av spesifiserte varekvaliteter og volumer levert til rett tid. Vi retter oss mot de sterkeste leverandørene, befrakterne og distributørene, for å kunne gi kunden produkter av høyeste kvalitet til riktig pris.

Vi arbeider målrettet og søker kontinuerlig beste logistikk på våre produkter til markedet, som skal gi våre kunder både konkurransefordeler, enkle bestillingsrutiner og enkelt og sikkert lagerhold. Vi tilbyr produktinformasjon og teknisk assistanse. Vi bruker tid og ressurser på å prøve ut og anbefale det best mulige produktet til de enkelte bruksområder.

GC Rieber Salt har som ambisjon å være den ledende leverandør på salt og relaterte logistikktjenester i Norden. Stor tetthet av saltlagre og distribusjonssentraler i det nordiske markedet kombinert med effektive logistikkløsninger, gir oss en unik posisjon som skal komme våre kunder til gode. Vi ønsker å se ting fra kundenes synsvinkel, forstå de ulike utfordringene, og ikke minst se mulighetene.

G.C Rieber har regionskontorer flere steder i Norge. Kontaktinformasjon finnes her: http://www.gcrieber-salt.no/kontakt-gc-rieber-salt/

Instagram: http://instagram.com/gcrieber/


Del på:

G.C Rieber Salt AS

Postadresse:

Postboks 990 Sentrum
5808
Bergen

Besøksadresse:

Sone D/Sjursøya Nord, Skur 86
0193
Oslo