Norkart Geoservice AS

Kategorier: Geografiske informasjonstjenester


Norkart AS er Norges ledende leverandør av Geografiske- og Kommunaltekniske systemer. Selskapet ble etablert i 1961, med produksjon av kart som forretningsidé. I 1971 startet vi med utvikling av programvare for landmålingsberegninger, som etter hvert er blitt utvidet til omfattende systemer for håndtering av geografisk informasjon og kommunaltekniske data. Norkart Geoservice har i dag 135 medarbeidere fordelt på kontorer i Bergen, Lillehammer, Sandvika og Trondheim.

Tjenesteleverandør

Norkart tilbyr konsulenttjenester først og fremst knyttet opp mot våre produkter GISLINE, KOMTEK, WEBATLAS og Quadri Map Server (QMS). I tillegg har vi en egen avdeling for eiendomsskatt med medarbeidere som har spesialkompetanse på gjennomføring av eiendomsskatteprosjekt og faglige spørsmål til knyttet til eiendomsskatt. Totalt er det 35 medarbeidere som jobber med tjenesteleveranser og som også er spesialister på å tilrettelegge og analysere geografiske og kommunaltekniske data. Risiko og sårbarhetsanalyser er en del av dette.

Utvikling

Norkart har 44 medarbeidere som utelukkende driver utvikling av ny programvare og vedlikehold av eksisterende moduler. Utviklingen på IT-siden går fort og det er viktig for Norkart å bruke ny IT-teknologi til å lage mer effektive forvaltningssystemer. Samtidig er behovet for nye publikumsløsninger som legger til rette både for innsyn i offentlige data og for selvbetjeningsløsninger stadig voksende. Norkart Geoservice bruker årlig ca. 46 millioner på utvikling.

Standardisering
SOSI standarden er en norsk nasjonal bransjestandard innen fagområdene kart, oppmåling og geografisk informasjon. I Norkart legger vi stor vekt på å tilpasse produktene våre til denne standarden, og vi deltar også aktivt i arbeidet med utformingen og videreutviklingen av standarden.

Selskapet er også medlem av Open Geospatial Consortium (OGC), en verdensomspennende standardiseringsorganisasjon for geografisk informasjon. OGC har 240 medlemmer fra private GIS-selskaper, universiteter og offentlige organer. Norkart implementerer alle standarder straks disse blir offentliggjort.

Medarbeidere i Norkart er også viktige bidragsytere i GeoIntegrasjonsprosjektet, som fortiden kjøres i regi av Statens kartverk. Målet med prosjektet er blant annet å utvikle en standard for kommunikasjon mellom GIS- og kommunaltekniske systemer og kommunenes sakssystemer.


Del på:

Norkart Geoservice AS

Postadresse:

Postboks 145
1300
Sandvika

Besøksadresse:

Løkketangen 20A
1337
Sandvika