Geomatikk AS

Kategorier: Geografiske informasjonstjenester


Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling for vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav.

Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.

Selskapet henvender seg til ledningseiere, entreprenører, offentlig virksomhet og bedrifter i det private næringslivet.

Geomatikk har utarbeidet en fleksibel web-løsning for registrering og ferdigmelding av søknad om graving/ disponering av offentlig grunn. Løsningen omfatter også søknad om VA/sanitærarbeider og vannmåler.

Geomatikk har utviklet en web-basert løsning for koordinering av planlagte gravearbeider. Formålet med løsninger er å sikre bedre koordinering mellom aktørene, og som en konsekvens av dette redusere graving i veigrunnen. Dette vil igjen føre til at både kostnad for veivedlikeholdet og skader på annen infrastruktur blir redusert.

Geomatikk utfører en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning, og utfører i dag denne tjenesten for mer enn 130 ulike infrastruktureiere.

Geomatikk er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett og har god kompetanse på de fleste NIS og GIS-system som er i bruk på det norske markedet.

Geomatikk utfører råte- og tilstandskontroll samt registrering av stolpens posisjon og egenskaper med tilhørende installasjoner og teknisk utstyr.

Del på:

Geomatikk AS

Besøksadresse:

Økernveien 94
0579
OSLO