Fjell Renovering AS

Kategorier: Fjell - og Erosjonssikring


FJELL Renovering as har mer enn 25 års erfaring med fjellsikringsarbeid fra tidligere Monans Fjellsikring AS og Monans Kran og Montasje AS. Har også en liten periode vært innom firmakonstellasjon Nygaard Kran AS som er eid av Stangeland Kran AS.

Firmaet har ca.20 ansatte på heltid, ca. 3 årsverk i administrasjonen og resten i produksjonsarbeid.
I tillegg leier vi inn folk ved behov.
Firmaet har Sentral godkjenning og er registrert i StartBank- Acilles og Sellicha

Vi jobber med sikring / spettrensk / spylerensk /nett / bolt / rasgjerde, langs vei , bak nybygg og eksisterende bygg. Vi foretar også bolting i tunnel , sikringsbolter / festebolter for lys vifter etc. Vi jobber også fra sele i forbindelse med jobben hvis dette er nødvendig. Vi kan foreta vurderinger av fjell og kan sammen med geolog finne fornuftige løsninger. Vi bruker en kombinasjon av store selvgående personlifter ,brannbillifter , mobilkran , lastebilkran , helikopter og klatring i vårt arbeid. Har tilgang på liftbiler med høyder på 22, 27, 28 ,35,37, 42, 52 og 54 meters høyde med bore og spyleutstyr.

Vi forhandler og kan levere galvanisert og plastbelagt steinsprangnett , wirenett , erosjonsnett , wireforsterket steinsprangnett , gabioner ,krampetang , kramper samt rasgjerder fra 150 -5000 kJ

Ellers har vi hele tiden et variert lager med fjellbolter og tilbehør som vi bruker i egenproduksjon samt noe salg til andre. Salg av luftdrevne Fuji boltedriller , små gysepumper , hodelykter og antivibrasjonshansker.

FJELL Renovering as har kontor og hovedbase i Dalaneveien 59 ( Bymoen 3 ),ca. 4,2 kilometer nord for rundkjøring ved Kristiansand. (RV 9 mot Evje )

Fakturaadresse , leveringsadresse og besøksadresse er:
Dalaneveien. 59 ( Bymoen 3 , Ny adresse fra 15.2.2013, men samme plass) 4618 Kristiansand


Formål - bruksområde og kvalitetspolitikk

Formålet med kvalitetssikring / HMS systemet er å sikre at aktivitetene i firmaet styres på en mest mulig definert måte , for at egne krav til sikkerhet , kvalitet og styring , så vel som kundenes krav , regelverk og myndighetenes krav tilfredstilles.

Politikken er at firmaet gjennom regelmessig og bevist oppdatering av systemet skal kunne ivareta firmaets og de ansattes interesse på en best mulig måte med fornuftig bruk av ressurser.

Del på:

Fjell Renovering AS

Besøksadresse:

Dalaneveien 59
4618
Kristiansand