Galvano AS

Kategorier: Fjell - og Erosjonssikring

Galvano Tia har stått for ulike produkter gjennom sin 56 årige historie og en vesentlig del er fjellsikring som vi har produsert helt siden oppstart i 1955. Vi har i mange år også utført varmforsinking både på egne og andres produkter og i 2010 ble det innstallert ny sinkgryte samt utført en vesentlig oppgradering av varmforsinkingshallen.
Lang erfaring, dyktige medarbeidere og en egnet og moderne maskinpark, gjør at vi kan levere produkter av høy kvalitet.

Fjellbolting er den mest brukte fjellforsterkingsmetode og det finnes mange ulike boltetyper på markedet. Ved montering av fjellsikringsbolt kreves lite ekstrautstyr og dette er en hurtig og rimelig form for fjellsikring. Ved sikring hvor bruk av bolt er tilstrekkelig, gir metoden det fortrinn at den gir øyeblikkelig sikring for eksempel ved arbeidssikring av en tunnelstuff.

Vi er totalleverandør av produkter for sikring av tunneler, gruver, fjellhaller og rassikring og leverer til våre kunder i hele Norge og Sverige.

Del på:

Galvano AS

Postadresse:

Postboks 143
8201
Fauske

Besøksadresse:

Kirkeveien 17
8207
Fauske