Matech AS

Kategorier: Feiemaskiner

Matech as importerer blant annet BROCK feiemaskiner og Bokimobil redskapsbærere for vedlikehold av gang- og sykkelveier, parkanlegg o.l.

Matech AS ble etablert i 1994 av Tor Spjøtvold og sysselsetter i dag ca. 1,5 årsverk. I tillegg har vi avtale med et selvstendig verksted som bistår med service og reparasjoner på produktene. Vi har eneagentur i Norge for Brock feiemaskiner samt Bokimobil redskapsbærere og Boki kirkegårdsgravere.

Utstyret holder høy kvalitet og det er sjelden behov for justering eller endringer. Vi har et meget godt rykte hos kundene for god service og rask levering av deler.

I 2012 ble selskapet tatt over av Torleif Mørk.

Våre kunder

Kundene er i hovedsak offentlige virksomheter som kommuner og kommunale foretak samt kirkegårder. Vi er derfor godt oppdatert på regelverket rundt offentlige anskaffelser, og har gode rutiner på å utarbeide anbud mot det offentlige. Også private aktører som vaktmestergrupper o.l. er kunder. Kundene er lokalisert over hele landet.Del på:

Matech AS

Besøksadresse:

Kompveien 1031
1925
Blaker