Sweco Asset Management Technologies AS

Kategorier: Rådgivende Ingeniører , Broinspeksjon og Systemer

 Sweco Asset Management Technologies AS er Europas tredje største rådgivende ingeniørfirma med over 9000 ansatte, nesten 300 kontorer i hele regionen og ytterligere 50 kontorer globalt. Vi gir råd innenfor vann, energi, miljø, transport, bygg og industri og tenker bæredyktighet inn i alle løsningene til nytte for både kunder og samfunnet som helhet.

Broer og tunneler

Etablering, reparasjon og vedlikehold av broer og tunneler utgjør vesentlige elementer i utbygging og modernisering av infrastrukturen i Norge - og er en sentral tjeneste for oss.

Sweco Asset Management Technologies AShar vært rådgiver på en lang rekke markante bro- og tunnelprosjekter i Norge og utlandet. Du har derfor - uansett størrelse og kompleksitet på oppgaven – alltid adgang til en omfattende og oppdatert kunnskap og erfaring innenfor alle typer av broer og tunneler.

Fra idé til nyanlegg til drift og vedlikehold til nedriving
Du kan få rådgivning innenfor alle aspekter av bro- og tunnelarbeider fra idé over planlegging til nyanlegg. Samtidig kan vi hjelpe deg med ettersyn og systematisk vedlikehold av eksisterende anlegg - f.eks. med vårt broforvaltningssystem RoSyBRIDGE.

I tillegg til arbeidet med selve konstruksjonene har du mulighet for å trekke på vår kompetanse innenfor alle innledende analyser, undersøkelser og vurderinger samt supplerende oppgaver som veianlegg, støy, belysning, mekaniske og elektriske installasjoner samt vannbygningsoppgaver.

Du kan få store fordeler ved å trekke på vår erfaring siden den sikrer deg prosjekter til avtalt tid og kvalitet med fokus på minimalisering av samlede anleggskostnader i anleggets levetid. Samtidig blir dine prosjekter gjennomført med færrest mulig ulemper for trafikken og med stort hensyn til det fremtidige vedlikeholdet.

Vi arbeider i 3D
Broer og tunneler tegner og beregner vi i 3D. Ved å tegne konstruksjonene i 3D og legge dem inn i for eksempel 3D-modellen for et veiprosjekt, sikrer vi ekstra godt geometriske samsvar mellom veien og konstruksjonene, og mange grenseflater kontrolleres bedre. Dessuten kan konstruksjonene visualiseres og et eventuelt samarbeid med arkitekt forbedres.

Du kan få glede av våre sentrale tjenester:

  • Planlegging
  • Konsekvensutredning
  • Detaljprosjektering
  • Anbud
  • Kontrahering
  • Byggeledelse, overoppsyn og fagtilsyn
  • 3D-prosjektering
  • Forskjellige samarbeidsformer; Partnering, tidlig anbud, totalentreprise
Del på:

Sweco Asset Management Technologies AS

Besøksadresse:

Trudvangveien 67
3117
Tønsberg