Unicon Avd. Mobil

Kategorier: Betong , Mobile blandeverk


Unicon avd Mobil kan tilby mobile fabrikker for produksjon av ferdigbetong på eller ved anleggsplass. De mobile anleggene tilpasses hvert enkelt prosjekt, det være seg industrianlegg, bruer, veier eller andre større oppdrag.

En Unicon betongfabrikk i anleggsområdet utgjør samtidig en mulig tilførsel av fagfolk, kompetanse og ekstra tjenester til prosjektet som sådan.

Unicon avd.Mobil er en del av Unicon.

Om Unicon

Unicon AS er Norges ledende betongleverandør med et trettitall verk og fabrikker rundt om i landet, fra Steinkjer i nord til Mandal i sør. Virksomheten er organisert i fem regioner med et Unicon kundesenter sentralt i hver region. Dette er kompetansesentre for betong. I tillegg til å håndtere bestillinger og salg, gir sentrene råd og veiledning om betong som materiale, tekniske løsninger og byggemetoder.

Forskning og utvikling er et kjerneområde i Unicon. Nye tider krever nye produkter og løsninger. Ikke minst stilles det i dag høye krav til energiforbruk og miljøvennlighet.

Unicon AS tilhører Unicon-gruppen som produserer og selger ferdigbetong i Norge, Sverige og Danmark. Med rundt 900 ansatte og en årlig omsetning på drøyt to milliarder kroner er gruppen Skandinavias ledende leverandør av ferdigbetong. Unicon AS utgjør ett av forretningsområdene i Aalborg Portland Gruppen, som eies av det italienske konsernet Cementir.

  • Alt innen ferdigbetong

Del på:

Unicon Avd. Mobil

Postadresse:

Postboks 553 Sentrum
0105
Oslo

Besøksadresse:

Prof. Birkelandsvei 27B
1081
Oslo