Ahlsell Norge AS - Geopro

Kategorier: Fiberduk/Geotekstiler , Asfaltarmeringsnett/duk , Geomembraner , Jordarmering/Geonett/Duk , Forstøttingsmurer , Fjell - og Erosjonssikring


Geopro er en spesialavdeling i Ahlsell Norge AS, med spesialkompetanse innen totalspekteret av geosynteter.

 • Geonett
 • Veiforsterkning
 • Alternativ bruk
 • Grønne murer og voller
 • Fiberduk
 • Veiarmering
 • Jordarmering
 • Erosjonssikring med kokosmatter
 • Siltgardin
 • Membraner
 • Gabioner

Vi tilbyr teknisk veiledning og forslag til løsninger på konkrete prosjekter.

 • Praktisk oppfølging på anleggsplasser
 • Godt utbygget lager og distribusjonsnett

Bruk:

 • Vei- og andre skråninger
 • Støttemurer
 • Støyvoller
 • Fasader

Fordeler:

 • Miljøvennlig
 • Støyabsorberende
 • Fleksibelt byggesystem
 • Enkel konstruksjon
 • Rimelige løsninger
Om Ahlsell

Ahlsell-konsernet er Nordens største handelsselskap innen sin bransje på installasjonsprodukter, verktøy og verneutstyr, med virksomhet også i de baltiske landene og Russland.

Ahlsell-konsernet tilbyr fagfolk et bredt spekter av varer og tjenester innen produktområdene VVS, VA, Elektro, Verktøy og Verneutstyr.

Konsernet har en årlig omsetning på ca SEK 23 milliarder og har ca 4500 ansatte. Ahlsell har ca 220 avdelinger i landene de er representert i. Sammen danner de grunnlaget for fortsatt vekst og lønnsomhet i Ahlsell.


Del på:

Ahlsell Norge AS - Geopro

Postadresse:

Postboks 184
4065
Stavanger

Besøksadresse:

Vestre Svanholmen 4
4313
Sandnes