Fjerby AS

Kategorier: Rassikringssystemer/Snøskred/Vanlige Gjerder og Nett , Forstøttingsmurer , Fjell -/Snøskredsikring , Fjell - og Erosjonssikring

Fjerby AS ble stiftet i 1979 av Hans Herman Gulbrandsen. Selskapet er Norges eldste spesialfirma innen fjellsikringsbransjen. Gjennom 34 år i bransjen har Fjerby AS opparbeidet en solid posisjon i markedet både som materialleverandør, og ikke minst som utførende entreprenør.

Fjerby AS har utført mange oppdrag for de store infrastruktureierne i Norge: Statens Vegvesen og Jernbaneverket og for riksentreprenørene og Forsvaret. I vårt eget nærområde utfører vi også sikringsarbeider av rasfarlige skjæringer i byggegroper og ved bolig- og næringseiendommer.

Fjerby AS utfører fjellrensk med spett og spyleutstyr (egen tankbil med kapasitet på 13000 liter). Med to borerigger montert til våre mobilkraner har vi stor kapasitet og rekkevidde for boring til sprenging og fjellbolting.Vårt eget Odexutstyr for boring i løsmasser kan også monteres på mobilkranene. Der hvor mobilkranene ikke når opp fortsetter våre egne montører ved hjelp av profesjonelt alpint klatreutstyr.

Vi leverer og monterer rasgjerder, snøgjerder, steinsprangnett og gabioner. Våre erfarne montører utfører også spettrensk, spylerensk og fjellbolting. Våre rasgjerder, som leveres fra sveitsiske GeoBrugg, er terrengtestet i henhold til Swiss Guidelines.

Vi kan levere rasgjerder med treffenergi helt opp til 8000 kJ.
  • Rasgjerder
  • Sikringsnett
  • Spylrensk
  • Spettrensk
I 1988 startet Fjerby AS opp en egen avdeling med spesialprodukter for Bygg- og anlegg som ledes av Emil W. Cappelen.

Denne delen Fjerby markedsfører spesielt løsningsorienterte produkter. Eksempler er hurtig reparasjon av industrigulv, vanntetting, fugemasser og reparasjonsmørtler til flyplasser, membran på kulvert, sklisikring av gangbru eller hurtig feste av bolter i fjell og betong.Gjennom våre dyktige produsenter løser vi svært mange utfordringer for industri, bygg og anlegg

  • Sikkerhetsbelegg
  • Fuge og reparasjonsmasser
  • Varmebestandig Betong
  • Bergingsmateriell for fly

Del på:

Fjerby AS

Besøksadresse:

Marenlundveien 6
2020
Skedsmokorset