Ten Tex AS

Kategorier: Gabioner , Jordarmering/Geonett/Duk , Asfaltarmeringsnett/duk , Geomembraner , Fiberduk/Geotekstiler

Om TenTex AS
TenTex er et landsdekkende selskap med spesialkompetanse i planlegging og bruk av geosynteter. Vi tilbyr teknisk bistand, løsningsforslag og dimensjoneringer basert på mer enn 25 års erfaringer med anerkjente produkter og dimensjoneringssystemer.

Tensar geonett
 • Stabilisering
 • Forsterkning
 • Jord- og asfaltarmering
Sertifiserte fiberduker (NorGeoSpec)
 • Separasjon
 • Filtrering
 • Beskyttelse
Sertifiserte membraner
Radonsperresystem
Gabioner og støyskjerming

Tentex er en del av Feiringbruk AS

Om Feiring Bruk

Feiring Bruk er et familieeiet konsern som har sin opprinnelse i pukk- og grusanlegg. Vår virksomhet er dominerende på Østlandet,
der vi har 10 stasjonære anlegg. Vi tar også på oss oppdrag på landsbasis med våre mobile knuse- og sikteanlegg.

Vi ser frem til å bistå med vår kunnskap og leveranser innen:
 • Pukk
 • Sand, grus og singel
 • Asfalt
 • Geonett og fiberduk
 • Vekstjord
 • Bark
 • Mobilknusing
 • Mottak av gravemasserDel på:

Ten Tex AS

Besøksadresse:

Feiringveien 31
1475
Finstadjordet