Multiconsult AS

Kategorier: Skred - /Tunnelsikring , Rystelsesmålinger/Rådgivning/Bygningsbesiktigelse


Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av 1650 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsults kjerneverdier er tuftet på engasjement, lagspill og ansvar. Sammen med samarbeidspartnere og kunder har vi skapt historie og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden også.

Multiconsult har

 • deltatt aktivt i norsk og internasjonal vannkraftutbygging i over hundre år
 • vært en aktør i det norske oljeeventyret siden 1970-tallet
 • utredet høyhastighetsbane i Sør-Norge og har i dag sentrale oppdrag for Jernbaneverket
 • bidratt til store idrettsprestasjoner gjennom å vært sentral i alle utviklinger av Holmenkollen nasjonalanlegg siden før OL i 1952
 • utført store prosjekteringsoppdrag for Statens vegvesen
 • en sentral posisjon i den nye bydelen som er i ferd med å reise seg i Bjørvika i Oslo gjennom store prosjekteringsoppdrag for Barcodebyggene, Munchmuseet og Deichmanske bibliotek

Multiconsult skal være broen mellom det som en gang var og det som senere skal bli der mennesker ferdes, virker og fungerer. Fellesnevneren i alle våre prosjekter er at de uten unntak skal bidra til å forbedre liv, vekst og utvikling. Ved å forstå fortiden skal vi realisere fremskritt og garantere for en bærekraftig utvikling alle steder hvor vi gis anledning til å sette vårt fotavtrykk.

I Multiconsult fokuseres det på at 100 års erfaring først og fremst skal bidra til å skape ny historie i samarbeid med selskapets kunder. Det handler om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning hos selskapets medarbeidere. Det handler om å se muligheter der andre ser hindre. Det handler om å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.

Multiconsults virksomhet er delt inn i seks ulike forretningsområder:

 • Bygg & eiendom
 • Industri
 • Olje & gass
 • Samferdsel & infrastruktur
 • Energi
 • Miljø & naturressurser
Del på:

Multiconsult AS

Postadresse:

Postboks 265 Skøyen
0213
Oslo

Besøksadresse:

Nedre Skøyen vei 2
0276
Oslo