Trafikklederen AS

Kategorier: Trafikkskilt , Variable skilt , Park og Utemiljø , Veimerking

Leveranseområde
Trafikklederen AS leverer tjenester knyttet til arbeid på og ved veg til entreprenører, næringsdrivende, kommunale og statlige kunder.

Slagord
Vårt slagord – trygt hele veien – har bred betydning, og gjelder både for trafikanter, ansatte, oppdragsgivere og offentlige instanser.

Trafikanter skal være trygge der vi er engasjert, og det skal være trygt for ansatte å arbeide hos oss. Oppdragsgivere og offentlige instanser kan være trygge på at vi etterlever gjeldende regelverk.

Stolt, engasjert og motivert
Stolte, engasjerte og motiverte medarbeidere er et resultat av et profesjonelt, trygt og godt arbeidsmiljø, der alle er på vei mot samme mål.

Mål
Vi skal være en foretrukket aktør både for ansatte og oppdragsgivere. 
Gode relasjoner – internt og eksternt, effektive systemer, fokus på helse, miljø og sikkerhet, samt høy kvalitet på leverte tjenester, skal gi oss en god posisjon i markedet, og et godt renommé.

Samarbeidspartner
La oss finne de beste løsningene sammen. Som ivaretar sikkerheten, og en mest mulig effektiv arbeidsprosess.
Involver oss i planleggingen av arbeidene. Som midlertidig ansvarshavende og senere ansvarshavende kjenner vi godt til omfanget av arbeidene, og kan starte planleggingen tidlig.

Fordeler
Tidlig planlegging i forhold til behov for ressurser og utstyr er viktig, og gir best resultat. 

Fokus på egen kjernevirksomhet og en samarbeidspartner med felles mål – sikkerhet og effektiv drift.

Muligheter
Andre behov, utfordringer med leveranser, eller ser dere fordelen av å sette ut enkelte tjenester? 
Ta kontakt med oss, så ser vi på mulige løsninger sammen.

Godkjenninger
Arbeidsvarsling kurs 1, ansvarshavende kurs 2 og manuell trafikkdirigering kurs 3.

Del på:

Trafikklederen AS

Postadresse:

Postboks 184
4291
Kopervik

Besøksadresse:

Vestheimvegen 11
4250
Kopervik