Zeekit AS

Kategorier: Datafangst , Datafangst , Datafangst

Zeekit er et selskap som utvikler webløsninger basert på GPS posisjoneringsteknologi. I tillegg til posisjonsdata har vi egenutviklede GIS verktøy og registrerings- og dokumentasjonsmoduler integrert i disse løsningene. Zeekits løsninger er web-baserte for desktopbruk, Android smarttelefoner og nettbrett.

Vi har utviklet vår teknologi og løsninger basert på dynamiske plattformer for at vi skal ha en effektiv leveranse, samt enkelt kunne endre og tilpasse ved nye behov eller krav fra kundene.

Vår viktigste strategi er å kunne levere bransjeuavhengige "hyllevareløsninger" med høy kvalitet i alle ledd. Eksempler er hardware, software, kommunikasjon, installasjon, sikkerhet og ikke minst opplæring og support. Selv om vi har en hyllevarestrategi er løsningene fleksible, slik at brukeroppsett, individuelle tilpasninger og integrasjoner er mulig og raskt å implementere. Selskapets aksjonærer er ansatte og private investorer.

Vi tilbyr ulike løsninger for en rekke ulike grener innenfor vegbransjen. Når det kommer til vintervedlikehold er Zeekit Nordens største leverdandør GPS datafangst for vinter og Sommerdrift iht SVV krav i funksjonskontrakter. I tillegg leverer vi APP for veivoktere (R2, R5, R11 Avvik mm) og Arbeidsvarsling i henhold til gjeldende krav.

Når det kommer til kontorløsninger for Arbeidsvarsling, Skiltlogg, Foto med HP/M visning, RUH og SJA kan Zeekit tilby en lett anvendelig app. Denne applikasjonsløsningen er også nyttig når det kommer til registrering av timer, materiell og avviksregistrering. Dette er også et ypperlig redskap når det kommer til asfaltbransjen og massetransport, både for de i felt og på kontoret. Kjøre eller lastelister, signatur fra BAS, time-, tur-, km/tonn -registrering og digitale vektsedler blir lettere å holde kontroll på og registrere.

Vi kan tilby en trygg leveranse av våre produkter, samt fleksibilitet, support og konkurransedyktige forhold for våre kunder.Del på:

Zeekit AS

Postadresse:

PO 501
1411
Kolbotn

Besøksadresse:

IBM Building, Rosenholm Campus Rosenholmveien 25
1411
Kolbotn