Ølen Betong

Kategorier: Mobile blandeverk , Kommunalvarer , Tunnelelementer


Ølen Betong er en landets største leverandører av betong til samferdselsprosjekter, bygg og anlegg. Vi leverer  

  • Ferdigbetong
  • VA-systemer (ig betongrør og kumløsninger)
  • Blokker til terrengmurer
  • Betongelementer til vann-, brann- og frostsikring av vei- og jernbanetunneler
  • Byggelementer

Gjennom avdelinger og datterselskaper leverer Ølen Betong fra 30 lokasjoner.  Med mer enn 40 års erfaring kan vi stille med høy kvalitet og kompetanse, slik at du som kunde skal bli fornøyd både når vi leverer til store og små prosjekter

Bedriften eies av Nordic Concrete Group som samlet har 60 betongblandeverk i Norge, samt flere fabrikker for elementer og betongvarer for samferdsel. NCG omsetter for over 2,5 mrd. kroner årlig.

Ølen Betong har flere mobile blandeverk som kan flyttes og rigges på større bygge- og anleggsplasser rundt om i landet. Bedriften har også datterselskaper som produserer tilslagsmaterialer til betong og har spesialisert seg på lokal tilslagsproduksjon i nærheten av byggeprosjektene. Dette reduserer transport og miljøbelastningen.


Del på:

Ølen Betong

Postadresse:

Bjoavegen 191
5582
Ølensvåg

Besøksadresse:

Bjoavegen 191
5582
Ølensvåg