Sigurd Stave Maskin AS

Kategorier: Klippeutstyr , Kantklippere , Redskapsbærere , Feiemaskiner , Snøfreser , Sand- og saltspredere

Firmaet Sigurd Stave ble etablert i 1905 av grosserer Sigurd Stave.

Sigurd Stave startet firma 2. desember 1905, og var leverandør til gruve- og anleggsbransjen.

Gruvedriften i Norge begynte å avta etter 2. verdenskrig, og man måtte se seg om etter nye salgsområder. Veivedlikehold ble ett av dem. Man startet opp med salg av sand- og saltspredere fra Falkøping så tidlig som i 1961. På begynnelsen av 90-tallet kom Bucher-Schørling feiebiler inn i programmet. Senere har Spearhead klippeutstyr og Sobernheimer feievalser kommet til, samt Zaugg som leverer ploger og snøfresere til både vei, flyplass og jernbane.  

I tillegg til veivedlikehold er vi leverandør til bygg og anleggsbransjen med betongsprøyting og -injisering, samt Tremix vibratorplater og glattere. Til industrien leverer vi små kompressorer og vakumpumper. Til jernbane leverer vi forskjellig utstyr til vedlikehold av skinnegangen.

Vi er i dag 18 medarbeidere lokalisert i eget bygg i Brynsveien 1 i Oslo, og 1 ved vår avdeling i Bergen.

I 1986 ble Sigurd Stave Maskin AS skilt ut fra Sigurd Stave AS som et 100% eiet datterselskap. Sigurd Stave Maskin AS fremstår i dag som et moderne engrosfirma innen maskinbransjen. De største leverandørene er utenlandske. SSM AS selger maskiner og deler direkte til sluttbruker. Foruten kjøp og salg av maskiner har vi en ettermarkedsavdeling som har som mål å levere service og deler raskest mulig til alle maskiner vi selger.Del på:

Sigurd Stave Maskin AS

Postadresse:

Postboks 6159, Etterstad
0602
Oslo

Besøksadresse:

Brynsveien 1
0667
Oslo