Hottinger Bruel & Kjær Norway AS

Kategorier: Bruvedlikehold , Overvåking av Tunneler , Broinspeksjon og Systemer , Tunnelsikring

Strukturelle parametere av infrastruktur, som for eksempel belastning, vibrasjon og forskyvning, kan bestemmes nøyaktig ved hjelp av et nøye utformet sensornettverk.

I årevis har HBM utformet og implementert strukturelle overvåkingssystemer i et økende antall målereferanser.

HBMs teknologi og produkter er egnet for tidlig identifisering av mekanisk belastning i broer, veier, tunneler, historiske bygninger og i mange andre sivile strukturer som gjør det mulig å vurdere deres utvikling over tid.

HBMs forskjellige typer av strekklapper tilbyr et bredt utvalg av produkter for flere bruksområder av belastningsmålinger, inkludert eksperimentell stressanalyse. HBM-lastceller måler statiske og dynamiske strekk- og trykkbelastninger, med nesten ingen forskyvning. I tillegg tilbyr HBM alt av nødvendig tilbehør og utstyr, som for eksempel «Data Acquisition Systems» for installasjon av strekklapper og sensornettverk.

Hybridløsninger av elektriske strekklapper og optiske sensorer kan også spesifikt konfigureres for å møte kundenes krav til kortsiktige eller langsiktige målinger, belastningstester eller kontinuerlig overvåking. Til slutt kan disse systemene brukes til å implementere løsninger for:

  • Designvalidering
  • Tilstandsbedømmelse
  • Belastningsvurdering
  • Alarmgenerering
  • Byggestøtte

Med HBM-overvåkingssystemer kan vedlikeholdsaktiviteter planlegges på forhånd, og dermed minimere nedetid og maksimere strukturenes levetid, noe som betyr store besparelser for eier og operatø


Del på:

Hottinger Bruel & Kjær Norway AS

Postadresse:

P.b. 254
1411
Kolbotn

Besøksadresse:

Rosenholmveien 25
1414
Trollåsen