Ing. Rasmussen & Strand AS

Kategorier: Rådgivende Ingeniører


Velkommen til Ing. Rasmussen & Strand AS! Rådgivende ingeniører innen elektroteknikk. Firmaet ble etablert i 1955 og er et frittstående, uavhengig rådgivende ingeniørfirma.

Vårt firma er blant de større elektrotekniske rådgivnings-firma på Østlandet. Vi har 17 ansatte, hvorav 16 sivilingeniører/ingeniører. Mange har montørsertifikat.

Firmaet holder til i egne lokaler på Skøyen i Oslo. Vi har god plass og trivelige kontorer. Vi har satset sterkt på å følge den teknologiske utviklingen, og 3D visualisering har blitt en viktig og helt naturlig del av prosjektering. I tillegg til Autocad benytter vi Novapoint til prosjektering og tegning i 3D.

Vår referanseliste viser at vi i stor utstrekning benyttes av profesjonelle byggherrer og at vi satser på å holde oss i forkant av den tekniske utvikling av installasjoner i bygg, tunnel og veganlegg.

Firmaet er medlem av RIF og ansvarsforsikret gjennom foreningen.


Del på:

Ing. Rasmussen & Strand AS

Besøksadresse:

Drammensveien 130 C
0277
Oslo