Gjerden Fjellsikring AS

Kategorier: Fjell - og Erosjonssikring , Fjellsprenging og Borearbeid


Gjerden Fjellsikring AS så dagens lys 1. januar 2009. Bedriften var et resultat av at en av Norges mest erfarne fjellsikrere, Sigbjørn Gjerden, lot seg overtale av sinn sønn Vegar, til å starte selskapet. Vegar hadde erfaring fra blant annet anleggsbransjen og med seniors over 30 år i bransjen hadde han stor tro på at de kunne få til noe sammen.

Våre sertifikater og kurs

 • Personløfter
 • Truckførerbevis (bokstavkode)
 • Bil med henger (BE)
 • Fjellsikringskurs (Taumoped)
 • Førstehjelp
 • Trafikkdirigering
 • Arbeidsvarslingskurs

.Vi i Gjerden Fjellsikring tar Helse, Miljø og Sikkerhet svært alvorlig – ikke bare for vår egen del, men på vegne av hele bransjen. I tillegg er vi som Norges største fjellsikringsbedrift i gang med å innføre fagbrev for alle ansatte som ønsker dette. Første gjengen med ansatte som har godt BKA kurset skal nå opp til teoretisk prøve i slutten av november, deretter går det for de med 60mnd er erfaring / praksis til praktisk fagprøve. Dette er etter vår mening ett «must» til bransjen for og sørge for rett kompetanse for gjennomføring av faget. Vi håper dette blir tatt godt i mot ute i felten.

Vi er godkjent for følgende områder

 • Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 3.
 • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 1.

Til kunder av fjellsikringstjenester

 • Et fjellsikringsselskap kan aldri gi garantier for arbeidet vi gjør. Arbeidet utføres på basis av analyser gjort av en geolog som forhåndsgodkjenner alt som blir gjort.
 • Fjellsikringsarbeid blir sjeldent slik det er planlagt på papiret på forhånd. Det skyldes at det er vanskelig å fastslå hvordan fjellet ser ut bare ved å ha inspisert det med helikopter eller bakken. Ting kan også fortone seg annerledes når fjellet er spylt.
 • Ved store høyder må det alltid kostnadsberegnes at fjellsikringsselskapet må ha tre mann på jobben. Store høyder er et vidt begrep – 20 meter kan defineres som en stor høyde hvis det er snakk om heng.
 • Husk at fjellsikring er manuelt arbeid, og manuelt arbeid tar tid
Del på:

Gjerden Fjellsikring AS