Infrakit

Kategorier: Prosjektering / Prosjektledelse


Med Infrakits teknologi bringer du ditt prosjekt eller selskap til 2020årene, med ny bærekraftig og unik teknologi.

Infrakit er et finsk selskap, opprettet i 2010, som ønsker å forenkle og forbedre kommunikasjonen, i blant annet, infrastruktur og konstruksjons prosjekter, med mål om å gjøre gjennomføringen av et prosjekt lettere, raskere og mer kostnadseffektivt.

Infrakit har utviklet en unik, nettbasert, og brukervennlig, plattform rettet imot digital planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av prosjekter. En såkalt ”samarbeidssky,” som gjør flyten av kommunikasjon og informasjon mellom de ulike partene bedre og lettere. Samtidig fører plattformen til færre forsinkelser og feil forsaket av mangel på informasjon.

Infrakits produkt kan benyttes av flere ulike aktører, alt fra planleggere til konstruksjonsarbeidere og selskap. Det vil si at Infrakits system fører de ulike aktørene sammen, hvilket gjør utfallet bedre og mer suksessfullt. Dette er, og vil alltid være, et sentralt fokus for Infrakit.

I Norge er Infrakit hovedsakelig rettet imot vei, men internasjonalt benyttes programmet også for jernbaner og flyplasser.
Del på:

Infrakit

Besøksadresse:

Fossefaret 2
0363
Oslo