Norsk Trafikksikring AS

Kategorier: Arbeidsvarsling , Trafikk- og veisikring

Norsk Trafikksikring AS er totalleverandør av tjenester innen arbeidsvarsling. Selskapet leverer tjenester og utleie av materiell over hele landet. Vi har solid og god erfaring samt kunnskap om lokale forhold på det sentrale Østlandet og i resten av Norge.

Selskapet skal være en foretrukken partner for alle som har arbeid på eller i tilknytning til vei. Tilbakemeldinger fra kunder sier at den viktigste egenskapen en slik leverandør må ha er «å raskt kunne tilpasse seg og levere rett produkt på meget kort tid»

Vi besitter kunnskap, materiell, systemer og teknikk som gjør at vi raskt kan tilpasse oss ethvert bygge- eller anleggsprosjekt.

Vi leverer tjenester som:

 • Kurs i Arbeidsvarsling m.m. – gode kurs med fokus på praktiske løsninger/eksempler
 • Utleie av skilt og rekkverksmateriell - lagerførte produkter uten ventetid. Vi har skilter på lager, hvis ikke så lager vi på stedet.
 • Arbeidsvarslingsplaner – utarbeidelse og kontakt med myndigheter
 • Rekkverk, montering – rekkverk med lav arbeidsbredde og gode egenskaper. F.eks. Varioguard, betong. ALLTID på lager
 • Skiltmateriell – oppsetting og oppfølging.
 • Maskiner – utleie av Heatwork/Wacker tinemaskiner, gravemaskiner samt annet innen samme bransje
 • Små maskiner – vibro plater, asfaltsager

Med markedets mest moderne utleieløsning har vi til enhver tid full oversikt over hvor utstyr befinner seg, når det er levert ut, hvilken tilstand utstyret hadde ved levering og hva som er tilgjengelig på forskjellige lokasjoner. Dette gjør oss også svært fleksible på lagersted.

All koordinering av utstyr foregår fra kontorer på Ski, vi har dog lokasjoner på utleiemateriell på mange steder.

Konkurransefortrinn - et av våre største fortrinn er at vi har lokal kunnskap der arbeid foregår og der de daglige beslutninger blir fattet. Vi følger tett med på hvilke krav som stilles og er til enhver tid oppdatert. Det betyr at vi kan bistå våre kunder ute i felten med kunnskap om lokale utfordringer.

Vi kan levere løsninger på flere nivåer:

 • Fullservice – Vi involveres i arbeidene fra start, søknad, oppsetting og oppfølging igjennom hele anleggsperioden.
 • Utleie – Vi leverer materiell fra lagersted, kunde henter til enhver tid det materiell som behovet tilsier.
 • Søknad – Vi utarbeider søknad mot skiltmyndighet/andre relevante parter og bistår i prosessen frem til tillatelse er gitt.
 • Prosjekt – Prosjektleveranser på fast pris gjennom hele prosjektperioden.
 • Kurs – Gjennomføring av kurs rettet mot bransjen på en praktisk og forståelsesfull måte.

En skadefri hverdag er en selvfølgelighet med nulltoleranse for skader og ulykker på utstyr, personell og trafikant.


Del på:

Norsk Trafikksikring AS

Postadresse:

Postboks 53
1401
Ski

Besøksadresse:

Glynittveien 33
1401
Ski