OPS (Oil and Process Services AS)

Kategorier: Støyskjermer , Avløpsløsninger , Veg og Brorekkverk

OPS Composite Solutions AS sine hovedprodukter/tjenester er basert på komposittmaterialer og termoplaster

OPS Composite Solutions ble startet for 25 år siden og har bygd opp lang erfaring innen produksjon og installasjon av komposittmaterialer og termoplast. De fleste av våre erfarne operatører har fagbrev som plastmekaniker/plastformer og utfører oppdrag både nasjonalt og internasjonalt, på landanlegg og offshore installasjoner. Alle våre ingeniører er på PhD eller MSc nivå, og har høy teknisk kompetanse innen design og analyse av komposittstrukturer. Denne kombinasjonen av produksjonserfaring og høy teknisk kompetanse gjør at våre utviklingsprosesser blir meget effektive og vi kan tilby våre kunder de beste løsninger innen komposittapplikasjoner.

Komposittmaterialer

Ved å bruke komposittmaterialer på en riktig måte har man tilgang på en designfrihet og fleksibilitet som andre materialer ikke kan tilby.

Fordeler med komposittmaterialer:

  • Høy styrke og lav vekt
  • Kjemikalie/korrosjons bestandighet
  • Vedlikeholdsfritt/lave levetidskostnader
  • Skreddersy mekaniske og fysiske egenskaper
  • Materialene er retningsavhengige
  • Formfrihet, komplekse geometrier
  • Integrerte funksjoner i laminatet
  • Gode utmattingsegenskaper

Termoplaster

OPS Composite har lang erfaring innen termoplast produksjon og konstruksjon. Både poleolefiner som PE, HDPE, PP og PVC og spesial plaster som fluorpolymere PVDF, PFTC, FEP. Våre operatører er sertifisert for ulike sveise- og formemetoder og OPS har sveisemaskiner og verktøy for å utføre jobber både i verksted og ute på prosjekter


Del på:

OPS (Oil and Process Services AS)

Besøksadresse:

Buråsen 20
4636
Kristiansand