Energima Utvikling AS

Kategorier: Tunnelventilasjon

Firmaets kompetanse ligger i teknisk kunnskap og praktisk erfaring på et høyt faglig nivå. Hovedvirket er som entreprenør og leverandør av ventilasjonsløsninger (drift/brann/røyk) for veitunneler og togtunneler, gruver og industrielle installasjoner med komplekse ventilasjonsbehov, med en rekke prestisjeprosjekter på firmaets referanseliste.

Energima Utvikling AS tar seg som mål av, i samarbeid med oppdragsgiver, å videreutvikle og heve den tekniske standarden for ventilasjon av landets vei- og togtunneler. Energima Utvikling AS legger også stor vekt på oppfølging og rådgivning for å kunne bidra til at tekniske løsninger konstrueres, installeres, driftes og vedlikeholdes på beste økonomisk og praktisk driftsmessige måte.

Energima Utvikling AS er entreprenør for ventilasjonsløsninger (sjaktventilasjon og impulsventilasjon) og har leveringsavtale med den tyske produsenten Howden Ventilatoren GmbH for både aksialvifter og impulsventilatorer av ypperste kvalitet. Det tette samarbeidet med leverandøren har åpnet unike muligheter for spesialtilpassede løsninger, skreddersydd for de enkelte prosjekter.

Energima Utvikling er en del av Energima AS som så dagens lys i 2003. Ambisjonen bak opprettelsen var å samle kunnskap og erfaring fra mindre og større bedrifter i bransjen. Drivkraften og målet til Energima er å levere markedets beste løsninger for ventilasjons – og kjøleanlegg til næringsbygg med mer, uansett kompleksitet. Energima AS har en vid kompetanse med tilbud om tjenester i hele landet, slik at de alltid står parat til å hjelpe kunden.

Hos Energima er ingenting umulig!Del på:

Energima Utvikling AS

Postadresse:

PB 665 Skøyen
0214
Oslo

Besøksadresse:

Fornebuveien 50
1366
Lysaker