Miljøkalk

Kategorier: Forsterking av bærelag , Dypstabilisering , Lys Betong

Miljøkalk består av en salgsavdeling som forestår salg fra egne og andre anlegg i konsernet og en produksjonsavdeling som forestår produksjon av kalk- og dolomittprodukter fra lokale råvarer.

Som en betydelig kalk og dolomittleverandør har vi en oppgave i å fremstille og levere kalk- og dolomittprodukter samfunnet har behov for. Kalk og dolomitt inngår i en rekke viktige prosesser i samfunnet og er blant samfunnets viktigste råvarer i så måte. Viktige bruksområder for kalk- og dolomittproduktene er innen landbruk, industri, bygg og anlegg, vassdragskalking og innen vann, avløps og røykgassrensing. I tillegg eksporteres betydelig volumer til tilsvarende markeder i utlandet.

Produksjonsanleggene ligger godt fordelt utover landet ut fra hvor også kalk og dolomittforekomstene ligger. Dolomitten kommer fra vårt anlegg i Ballangen, men kalkproduktene i dag i hovedsak kommer fra våre anlegg på Hole (Toten) og Hamar i tillegg til produktene som leveres fra Verdalskalk og NorFraKalk.Del på:

Miljøkalk

Postadresse:

Postboks 53
1309
Rud

Besøksadresse:

Olav Ingstadsvei 5
1351
Rud