Felleskjøpet

Kategorier: Feie og Klippeutstyr , Feiemaskiner , Klippeutstyr , Kantklippere , Snøryddingsutstyr , Brøyteutstyr/Ploger/Snøskjær


Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere. Virksomheten omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Målet til felleskjøpet er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt, men også å forbedre bønders rammevilkår.

Felleskjøpet kan også tilby ulike typer maskiner relatert til snørydding, samt annet feie og klippeutstyr, både til privat og industriell bruk.

Del på:

Felleskjøpet

Postadresse:

Postboks 469 Sentrum
0105
Oslo