Pipelife Norge AS

Kategorier: Vegrør , Vann og VVS

Pipelife er blant Norges største fagmiljø for rørteknologi. Vi produserer plastrør for alle typer utbyggere, og hjelper offentlig og privat sektor å utvikle og vedlikeholde kritisk infrastruktur for vann, strøm og informasjon. Vi er opptatt av å levere løsninger som varer og som svarer til økte krav fra klimaendringer og informasjonssamfunnet. Framtidas Norge må bygges på en robust og bærekraftig måte – både miljømessig og økonomisk.


Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Våre rør benyttes til vann, avløp, gass, kabelbeskyttelse og elektriske hus-installasjoner.

En betydelig andel av produksjonen går til eksport. Dette gjelder særlig rør av polyetylen (PE) i store dimensjoner, der Pipelife Norge har utviklet et unikt konsept med hele den vestlige halvkule som marked. Det innovative avløpsrørsystemet Smartline er også på tur til å bli en stor eksportvare.

Pipelife Norge er en innovativ bedrift med egen forsknings- og utviklingsavdeling i Surnadal. Vi investerer kontinuerlig i nye produkter og produksjonsmidler for å sikre en bærekraftig og miljøvennlig produksjon i Norge. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitet er alltid førsteprioritet.


Pipelife Norge har i dag tre fabrikker:

I Surnadal produseres rør og deler i polyvinylklorid (PVC), polypropylen (PP) og polyetylen (PE) til vann og avløp, drenering, VVS, kabelbeskyttelse og el-installasjon. Her ligger selskapets hovedkontor. Se bildet øverst til høyre.

På Stathelle produseres rør i polyetylen (PE), og det er her Pipelife produserer store rør i lange lengder. Her har vi også et stort og flott sveiseverksted som produserer på bestilling.

I Ringebu produserer vi våre preisolerte rørsystem med sitt omfattende produktsortiment gir deg helhetlige og komplette løsninger til nesten alle applikasjoner for en effektiv og bærekraftig transport av forskjellige medier. Den preisolerte rørsystemets spekter av det brede bruksområdet strekker seg fra transport av vann og avløp i kommunale og private VA-anlegg, gjennom rør for kjøl / frys, til transport av energi for lokal oppvarming, fjernvarme og fjernkjøling, inkludert transport av andre medier for industrielle formål og laboratorievirksomhet.

I tillegg har selskapet kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Pipelife.no

Se vår video på YouTube her


Del på:

Pipelife Norge AS

Besøksadresse:

Hamnesvegen 97
6650
Surnadal