Visinor - Fjell og Erosjonsikring

Kategorier: Rassikringssystemer/Snøskred/Vanlige Gjerder og Nett , Snøskredgjerder , Rassikring , Fjell - og Erosjonssikring , Skred - /Tunnelsikring , Fjell -/Snøskredsikring

Visinor - fjell og erosjonsikring består av to avdelinger: Visinor Fjell AS og Visinor Fjell, avd. Kristiansand

Vi utfører sikring, spett rensk, spylerensk, opphenging av nett, bolting og montering av rasgjerder/fanggjerder langs veg, bak nybygg og eksisterende bygg. Vi foretar bolting i tunnel, sikringsbolter/festebolter for lys, vifter etc. Vi foretar vurdering av fjell og rådfører sammen med geolog frem fornuftige økonomiske løsninger. Vi jobber i en kombinasjon av selvgående personlifter, lifter, mobilkraner, lastebilkraner, helikopter og industriklatring. Visinor Fjell AS kan også tilby rassikringssystemer på snø.

Visinor AS er en av landets ledende selskaper inne fjellsikring og betongrehabilitering. Vi har mer enn 25 års erfaring og våre 95 ansatte har alle de sertifiseringer som skal til for å utføre ulike typer oppdrag med stor sikkerhet og høy kvalitet. Vi har hovedkontor i Bjerkvik i Nordland, avdelingskontor i Kristiansand og flere utstyrslager plassert i hele landet.

Visinor ble etablert i 1989 som Betongrenovering AS, i løpet av flere år med vekst og oppkjøp av andre selskaper skiftet vi navn til Visinor i 2015. I dag er holdingselskapet Visinor AS en betydelig aktør i Norge på sikring og rehabilitering. Vi er tilgjengelig for din sikkerhet 24 timer i døgnet året rundt. Og for å gjøre alt enkelt for våre kunder har vi et felles-nummer 800 43 500. Der treffer du oss alltid!
Visinor er i dag et selskap som kan tilby tjenester på en rekke ulike områder.

Vi har det beste utstyret og en motivert og kompetent stab!

Kontaktinformasjon
Visinor Fjell AS - Vassdalveien 17/Pb 23 8530 Bjerkvik - post@visinor.no
Visinor Fjell, avd. Kristiansand  - Bymoen 3 4618 Kristiansand - sor@visinor.no

Del på:

Visinor - Fjell og Erosjonsikring