Electronova AS

Kategorier: Prosjektering / Prosjektledelse , Rådgivende ingeniør , Rådgivende Ingeniører


Gjennom en bevisst satsing på høy faglig kompetanse, leverer vi løsninger med riktig kvalitet og levetid.

De beste løsninger for våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere er vår målsetning. Dette oppnår vi gjennom god ledelse, kreativitet, erfaring og tverrfaglig samarbeid.

Fokus på optimal gjennomføring og funksjonelle løsninger sikrer god totaløkonomi og lang levetid i hvert enkelt prosjekt.

Electronova ble etablert i 1996 med fokus på kjerneområdene planlegging og prosjektering innen elektroteknikk og IT for samferdsel, bygg og industri.

Fra starten har vi satset på medarbeidere med høy kompetanse og oppgaveløsing i tett samspill med andre fagfelt. Dette legger grunnlaget for kreativitet og optimale løsninger. Våre solide samarbeidspartnere er av avgjørende betydning for oss.

I vårt sterke nettverk har vi muligheten til å utvikle det aller beste innenfor vårt fagområde. Nettverket består av blant andre; Vianova Plan og Trafikk AS, Dr.Ing. A. Aas-Jakobsen AS, Vianova Systems AS, Geovita AS, Selberg Arkitekter AS, Vianova Eureka AS, Vianova TransIT AS, Vianova Lillehammer AS og Grindaker AS.

Nettverket kjennetegnes av følgende:

  • Høy kompetanse
Helhetskompetanse kombinert med spisskompetanse.
God kunnskap om våre oppdraggiveres kjernevirksomhet
  • Personorientering
Kunne se behovet bak det formelle oppdraget
Bistå oppdragsgiver med å lykkes i sitt arbeid
  • Åpenhet
Forstå at uenighet og andres meninger bidrar til å utvikle helhetlige løsninger
  • Samhandling
Oppdragsgiver som medprodusent, ikke bare som kontrollfaktor
  • Avansert teknologi
Effektivitet, kvalitet og kreativitet gjennom bruk av moderne teknologi.


Del på:

Electronova AS

Postadresse:

Postboks 434
1302
Sandvika

Besøksadresse:

Leif Tronstads Plass 4
1302
Sandvika