Swarco Norge AS

Kategorier: LED Gatebelysning , Variable skilt , Automatiske bommer , Skyttelsignal , Trafikksignal

Om Swarco Norge AS

SWARCO Norge har 50 høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, som sammen med sine Nordiske kolleger utgjør en meget kompetent og sterk organisasjon. Organisasjonens hovedfokus ligger innenfor salg, prosjekter og servicetjenester - med stor vekt på nærhet til markedet og kundenes behov.

SWARCO Norge har hovedkontor i Oslo samt avdelingskontor i Trondheim og Porsgrunn. Videre har vi ansatte bosatt i Bergen og Stavanger.

Som verdens største produsent av trafikksignaler har SWARCO lang erfaring innen optisk signalisering. Vår produktportofolio omfatter dynamisk veginformasjon blant annet via VMS skilter, signalregulering av veikryss, togsignaler og LED-baserte gatelys. Alle systemer benytter seg av LED teknologi med svært lang levetid og bruker kun en tiendedel av energibehovet sammenlignet med dagens konvensjonelle lyskilder.

Flere byer og motorveier i Europa og ellers i verden bruker SWARCOs LED baserte produkter til å redusere utslipp og spare penger.

Det blir mer varetransport, de fraktes lengre og med stadig strammere tidsfrister. Samtidig pendler flere og flere stadig lengre til og fra jobb. Det gjør at trafikken og trykket på veiene våre øker, særlig i storbyområdene og langs de store riks- og europaveiene.

ITS gjør det mulig å øke effektiviteten i transportsystemet. Det innebærer at veiene kan utnyttes bedre – og at miljøbelastningen kan minskes. ITS anvendes også til å øke trafikksikkerheten gjennom trafikkinformasjon, omkjøringer og veisperrer.

Visjoner og Verdier

SWARCO skal være en lønnsom og langsiktig leverandør av smarte løsninger innenfor vegtrafikk, offentlig transport og integrerte betalingssystemer. De produkter og løsninger vi leverer skal være problemfrie, miljøvennlige, fremtidsrettede og gi våre kunder en optimal kombinasjon av design, pris og ytelse.

ET NATURLIG FØRSTEVALG

Våre løsninger skal være et naturlig førstevalg i de markeder vi er representert, og vi ønsker å ha en aktiv rolle i vår bransje. Vi skal opprettholde høy fleksibilitet, for raskt å kunne tilpasse oss endringer i våre omgivelser og markeder. Gjennom satsing på kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø, skal vi være en attraktiv arbeidsgiver.

VÅRE VERDIER

  • Åpenhet & ærlighet
  • Dyktighet
  • Tydelighet
  • Langsiktighet
  • Romslighet

Ved å etterleve disse grunnverdiene mener vi at våre kunder og partnere vil oppfatte oss som et naturlig valg - i dag og i fremtiden.
Del på:

Swarco Norge AS

Postadresse:

Brynsveien 3
0667
Oslo

Besøksadresse:

Brynsveien 3
0667
Oslo